Avsnitt 42 – Spioner, spioner, spioner. Mata Hari och Cambridge Five

I detta avsnitt: Frågan om man kan lita på sin egna spioner och avhoppade fiendespioner är lika gammal som spionaget i sig. Men svaret är fortfarande lika oklart, vad gör man när väl misstanken biter sig fast? Och vad gör man om de som ska säkerställa att riket är säkert mot spionage kanske själva egentligen […]

Läs mer "Avsnitt 42 – Spioner, spioner, spioner. Mata Hari och Cambridge Five"

Avsnitt 40 – USA och Förbudstiden

I det här avsnittet: Liksom många andra länder på 1800-talet brottades USA med en massiv alkoholkonsumtion. Det drabbade inte bara individen och dennes familjer utan samhället i stort, med uteblivna intäkter och hälsopåverkan. Allt fler röster höjdes för att stoppa alkoholen i samhället. Och lagom till USAs insteg i första världskriget blev det här stoppet […]

Läs mer "Avsnitt 40 – USA och Förbudstiden"

Avsnitt 38 – Suezkrisen

I detta avsnitt: När Egypten nationaliserar det bolag som sköter Suezkanalen påbörjar Frankrike, England och Israel ett hemligt samarbete för att ta tillbaka kanalen och störta Egyptens ledare. Men vad man inte räknat med är det mandat som nybildade Förenta Nationerna besitter samt USAs reaktion på denna verkligen konspiration. Allt detta och mer därtill i […]

Läs mer "Avsnitt 38 – Suezkrisen"

Avsnitt 35 – Nedskjutningen av MH17

I det här avsnittet: I juli 2014 skjuts ett passagerarplan ned över det krigshärjade Ukraina. Snabbt riktas misstankarna mot de separatister som strider mot Ukrainska armén, separatister som understöds av Ryssland.   Men Ryssland avvisar bestämt alla former av ansvar och pekar istället ut Ukraina och västländerna som de egentliga skyldiga. Samtidigt som anhöriga till […]

Läs mer "Avsnitt 35 – Nedskjutningen av MH17"

Avsnitt 34 – Det nya coronaviruset

I det här avsnittet: Många myter, tyckanden och rena påhitt cirkulerar just nu om det nya coronaviruset sars-cov2. Det är förståeligt att folk är oroliga och är villiga att gripa efter varje bildligt halmstrå som erbjuds för att få mer information om det nya viruset. Men problemet är att detta utnyttjas av mindre nogräknade personer […]

Läs mer "Avsnitt 34 – Det nya coronaviruset"

Avsnitt 33 – Genmodifierade organismer & Monsanto

I det här avsnittet: GMO är ordet som fungerar som rött skynke bland många idag. Frågan om genetisk modifiering är räddningen eller vårt fördärv diskuteras flitigt i samhället och online, men som med så många andra ämnen sprids mycket desinformation och rena konspirationsteorier kring vad genmodifiering egentligen innebär. Förutom detta tar jag upp frågan om […]

Läs mer "Avsnitt 33 – Genmodifierade organismer & Monsanto"