Avsnitt 7 – HAARP

I det här avsnittet: HAARP, en radarförsöksstation uppe i Alaska har beskyllts för att ligga bakom allt från jordbävningar, nedskjutning av rymdfärjor till att påverka de så kallade chemtrails som släpps ut från flygplan för att… ja, vad gör den egentligen? Och är det sant att radarn kan bränna ett hål genom atmosfären? Och om de har något att dölja på HAARP, varför har man öppet hus och släpper in folk?

Dessutom förklaras hur orimligt det är att radarn skulle kunna påverka vädret med tanke på hur lite energi den egentligen sänder ut. Och ni kommer också få höra hur man kan använda jonosfären som ett mixerbord! Allt detta och mer i avsnitt sju av Kvalificerat Hemligt.

Musik i avsnittet

  • Podington Bear – Good Times (länk)
  • Hissing Chorus of Dawn – HAARP3250R 04272014(02) (länk)

Länkar till mer material

  • Webbsidor

    • Wikipedia – HAARP: Bra översiktsartikel på HAARP, inklusive vilka försök man gjort på stationen och utfallet
    • HAARP-projektet: arkiverad sida från Alaskas Universitet för information om projektet

Avsnittsanteckningar

Kvalificerat Hemligt 7 – HAARP

Människan har under lång tid varit uppslukad av tanken att med hjälp av energistrålar antingen bringa fred till hela jorden ELLER STÖRTA ENS FIENDER I FÖRDÄRVET!
Till exempel så sa sig Nikolai Tesla ha testat ett energivapen som skulle kunna få 10 000 plan att krascha på 300 kilometers håll. När han tillfrågades så hävdade han att planerna bara fanns i hans egna huvud, men att prover utförts med gott resultat…
Amerikanska försvaret jobbade idogt under 70- och 80-talet med SDI, Strategic Defense Initiative, där man med hjälp av bland annat rymdbaserad laser och andra, mer fantasirika lösningar inte bara skulle hålla lede fi stången utan också VINNA kalla kriget. Tack vare Star Wars [LJUD: Reagan nämner]
Till och med i Tintin, i boken “Det hemliga vapnet”, så har den virriga professorn Kalkyl tagit fram en metod där man genom ultraljud kan orsaka stor skada, framför allt om verktyget faller i fel händer.
Så vad var det för något amerikanska försvarslabbet DARPA med ett antal försvarsgrenar har gömt uppe i Alaska? Och hur hänger det ihop med chemtrails, jordbävningar, hål i atmosfären och rymdfärjan Columbias krasch 2003?
För vad vi ska prata om idag är HAARP. Enligt myndigheter, universitet och de som faktiskt besökt platsen så är det en radarförsöksstation men som konspirationstroende hävdar är ett kraftigt strålvapen med kraft nog att orsaka död och förintelse, världen över!
Ni ska vara varmt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt – Den här gången om radarförsöksstationen HAARP, jonosfären, orkanerna, jordbävningarna och konspirationerna.
Vårt jordklot omges av en atmosfär som är uppdelad i flera lager. Längst ned, från marknivå upp till cirka 10 000 meter finns troposfären.
Därefter, från 10 till 50 000 meter befinner sig stratosfären.
Mesosfären följer upp till dryga 90 kilometer upp där det sista lagret, termosfären finns. Efter det är det rymden som tar vid…
På 60 kilometer till 1 000 kilometer ovanför jordytan, alltså från Mesosfären och upp in i termosfären, återfinns jonosfären som är en del av det yttersta lagret av jordens atmosfär.
Varje planet och himlakropp som har en atmosfär och som utsätts för joniserande strålning kommer att bilda en jonosfär. I vårt fall är det framför allt solen som bistår oss med den joniserande strålningen genom ultraviolett strålning.
Joniserande strålning har förmågan att slå ut elektroner ur atomer som de kolliderar med, vilket gör att atomerna blir joner. Och det är också det här faktumet som gör att strålningen är skadlig för oss människor och andra levande organismer.
Vävnad och celler skadas direkt vid högre doser, vid behöver ingen skada uppträda direkt men den som utsatts för strålning kan ha ökad risk för att utveckla cancer.
Jonosfären är ledande och tack vare det faktumet kan man använda den för att reflektera radiovågor inom olika frekvensband tillbaka mot jordytan och, än viktigare, kunna komma förbi begränsningen med horisonten.
Alltså, normalt sett är den sändande begränsad av hur långt bort radiosändaren kan så att säga se. Ju högre mast och effekt, desto längre kommer du. Men till slut kommer jordens kurvning att sätta stopp för signalerna.
Det här med att använda jonosfären som ett radiobollplank sker till exempel med båtar som kommunicerar med land, flygningar över haven men också med mindre, handhållna enheter.
Men det finns också signaler som behöver passera -genom- jonosfären för att göra sitt jobb, till exempel satellitkommunikation, både civil och militär, och något som många idag använder i sina bilar och båtar: GPS.
Den här kommunikationen kan påverkas negativt av jonosfären och fenomen som uppstår i den. Därför var bland annat därför man drog igång HAARP, även om den inte var del första anläggningen för del här typen av tester. Tanken var att under kontrollerade former studera jonosfären och för att se hur den påverkar kommunikationsformer, radarsignaler och satelliter.
———
Dryga 30 mil nordöst om Alaskas huvudstad Anchorage finns det en avfart från Glenn Highway som är avstängd med en stor grind. Genom grinden kan man se en stor, vit byggnad utan några direkt ledtrådar kring vad som pågår där inne. Varningsskyltar vittnar om att man tar allvarligt på om någon skulle försöka ta sig in utan tillstånd.
Det här är infarten till den mytomspunna anläggningen HAARP. Ordet är en förkortning för High Frequency Active Auroral Research Program och här har man under lite dryg tjugo år ägnat sig åt studier kring jonosfären och dess egenskaper.
HAARP har sitt ursprung i början av 90-talet när den republikanske senatorn Ted Stevens säkrade pengar inom försvarsbudgeten som behövdes för att bygga radarstationen i sin hemdelstat.
1993 påbörjades så arbetet med att bygga det som sedermera blev 180 fasstyrda gruppantenner, kontrollanläggning och kraftförsörjning.
Dom 180 antennerna är huvudinstrumentet för HAARP och ingår i det system som kallas för Ionospheric Research Instrument. Antennerna används för att aktivera en liten del av jonosfären och sen studera den aktiverade delen för att förstå naturligt förekommande fenomen.
Den högfrekventa signalen som används för att aktivera jonosfären ligger på drygt 3 mikrowatt per kvadratcentimeter, och det kanske låter mycket. Men tänk så här; den energimängden är inte ens en hundradel av den energi som solens strålar innehåller när de träffar jonosfären. Och det är bara energimängden som träffar jonosfären. Här nere på markytan ä det en helt annan femma. Skulle vi jämföra energimängden som träffar jonosfären med den energimängd som träffar jordytan är vi nere på tiotusendelar.
Givet allt det här, med den lilla energimängd det egentligen handlar om är det hä bara en av de många frågetecknen som uppstår när man börjar titta på konspirationsteorierna kring HAARP. För hur ska en så pass svag signal kunna över huvud taget påverka något på jordytan?
———
Gör en sökning på HAARP på valfri sökmotor och du kommer få en uppsjö med träffar som mer eller mindre fantasifullt berättar vad detta projekt EGENTLIGEN ägnar sig åt. De allra flesta av konspirationstroende tycks vara överens om att det åtminstone är ett effektivt vapen som kanske orsakat tsunamis, jordbävningar och orkaner.
Men hur kommer det sig att en förhållandevis obskyr testanläggning drar till sig så många blickar, så många teorier och så många fria fantasier?
Ja, som så ofta med konspirationsteorier börjar det med den klassiska letande efter “vem tjänar på det”, eller cui bono som det kallas i retoriksammanhang. Alltså; om någon tjänar på ett skeende har denne också orsakat skeendet.
Kanske det viktigaste av allt är att den här stationen har sitt ursprung i den amerikanska militären, framför allt amerikanska flygvapnet, marinen samt forskningsorganet DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).
Och om militären är inblandade finns det alltid ett ondskefullt motiv bakom. Glöm att man kanske vill testa hur radiosamverkan fungerar under olika förhållanden i jonosfären, med både civil och militär tillämpning. Naturligtvis har det inte något att göra med satellitkommunikation!
Nej, istället måste ju militären egentligen prova nya supervapen. Så, genom att aktivera en liten liten bit av jonosfären med hundradelen av den energi som solens strålar för med sig så ska man ha orsakat både jordbävningar, orkaner och kanske till och med förstört flygplan!
[LJUD: Videoklipp]
Det finns till och med dom som sitter och jämför HAARPS provaktivitet med hur olika orkaner och andra stormar far fram över jordklotet. Om HAARP hade varit helt avstängd medan dessa orkaner härjade hade man kunnat avfärda stationen från misstankarna.
Men nu finns det alltså flertalet gånger som radarn var påslagen samtidigt som orkaner växte i styrka och ändrade riktning så därför måste ju radarstationen vara HÖGST misstänkt i detta beteende. Säger ju sig självt.
Nej, men det här går inte. Jag är ledsen men inte ens på en extremt övergripande nivå går det att ta de här konspirationsteorierna ens med ett uns av allvar.
Från konspirationshåll kan man inte få fram en teori som ger någon som helst förklaring till hur man skulle kunna orsaka något av det som HAARP anklagas för.
Som sagt: människan kan inte idag orsaka jordbävningar på något enkelt sätt. På det sätt vi gör idag, ofrivilligt bör tilläggas, är genom stor påverkan på berggrunden genom till exempel gruvdrift eller bygga stora dammar.
Och att kunna påverka vädret med den lilla mängd energi som skickas ut, eller ens om det vore en större mängd, är omöjligt. Som en av forskarna kopplade till HAARP uttryckte det: “skulle det vara möjligt hade vi patenterat det och sålt det till Wall Street direkt”.
När vädermanipulering diskuterats tidigare har fokus legat på att kemiskt påverka molnen. Denna metod, att “salta” molnen med olika metallpulver för att få dem att ge ifrån sig större regnmängder är även den som teori ifrågasatt av vetenskapen. Och de studier som visar på att aktiviteten har effekt har varit på högst lokal nivå, inte över kontinenter eller världsdelar.
Och då är vi tillbaka till frågan hur minimal aktivering av jonosfären skulle kunna påverka vädret, på global nivå.
Och det här är bara från konspirationshåll!
Då HAARP lydde under myndighetskontroll, krävs det att de skulle visa på att de följde alla möjliga direktiv, lagar och förordningar. Det här innebar också att en oberoende kommitté skulle få insyn i verksamheten.
[LJUD: Flygvapnet, National Park Service, Historic Preservation Office, Bureau of Land Management, Aircraft Owners and Pilots. Association. Historic Preservation Office]
Dessutom: förutom försvarsgrenar så har dryga dussinet universitet och högskolor varit engagerade i projekt kring HAARP. Faktum är att flera forskare och studenter åkte dit för att på plats utföra olika sorters försök under åren som stationen varit aktiv.
Försöken var kanske inte upphetsande alla gånger. Men samtidigt belyser de intressant fenomen. Som här, något som kallas Luxemburgeffekten.
Vad du hör är två stycken ljudfiler som sänts ut på olika frekvenser. Men tack vare den förskjutning som uppstår när de två signalerna träffar jonosfären har dessa ljud så att säga mixats och återkommer nu som en sammanhängande signal på en och samma frekvens.
Så nej, ingen väderpåverkan. Istället har en forskare använt jonosfären som sitt eget privata mixerbord
Och ännu ett dessutom: Varje år höll man vid HAARP ett öppet hus för den som var intresserad. Så, vem som helst kunde besöka anläggningen och prata med personal samt se olika delar av radarbasen.
Nä hörni, nu får det vara nog med orkaner och jordbävningar! Nog för att dessa fenomen finns men vi kan definitivt konstatera att de inte orsakas av något mänskligt i den omfattning och godtycke som antyds av konspirationstroende.
Och slutligen skickar jag en hälsning till alla konspirationstroende där ute. 2013 stängde man HAARP, först temporärt men under 2014 stängdes stationen permanent då man ansåg sig från DARPAs sida och försvarshåll att man var klar med sina försök.
Mmm, men nu är det så att University of Alaska har säkrat en budget för tre år framåt med start 2015. Det betyder att… HAARP kommer att börja sända igen! [Ljud: Du-du-duuuun!]
[Uttonande]
… Men om det är ett universitet som driver stationen, kommer det inte då vara fritt från försvarspåverkan? Vad händer då med alla dessa konspirationsteorier? Och om det fortfarande sker jordbävningar, är det då University of Alaska som är ansvarig? Och vad kan då universitetet tänkas vinna på att samarbeta med de som släpper ut chemtrails?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s