Avsnitt 14 – Vacciner och antivaccination

I det här avsnittet: Om antivaccinationsrörelsen, vacciner och de konspirationsteorier som finns kring den här metoden. Vad var det som fick den modern antivaccinationsrörelsen att vakna till liv på riktigt? Får man verkligen autism av vaccin? Och varför är Jim Carrey så intresserad av vaccinscheman?

Dessutom passar jag på att berätta om varför det är lönlöst att argumentera mot antivaccinationstroende, varför vacciner är en av våra bästa uppfinningar samt förvandlas till en grön, musklig och förbannad superhjälte. Allt detta och mer i avsnitt 14 av Kvalificerat Hemligt.

Musik i avsnittet:

  • Podington Bear – Good Times (länk)
  • Podington Bear – Movin’ on up (länk)
  • Podington Bear –  Flutterbee (länk)
  • Podington Bear – Now son (länk)
  • Dvorak – Serenade for Strings Op22 in E Major larghetto (länk)

Avsnittsanteckningar

Kvalificerat Hemligt 14 – Vacciner, autism och konspirationer

Tänk om dom inte vill oss väl, läkemedelsbolagen. Tänk om de vill långsamt förgifta oss och hålla oss som viljelösa slavar som betalar allt mer för allt dyrare läkemedel som håller oss levande. Allt vi vet om hälsa, om vård och om dagens ämne, vacciner, är fel och vi håller långsamt på att gå under av det.
Så ser verkligheten ut, ja i alla fall om man lyssnar på antivaccinationsrörelsen. Det spelar ingen roll om vaccin skyddar mot sjukdomar som riskerar att skada och i värsta fall döda oss, det är EGENTLIGEN bara lögner som ska lura oss.
Många av dom konspirationsteorier jag pratat om tidigare i Kvalificerat Hemligt är förhållandevis harmlösa. Om någon tror på DEN typen av berättelser så är de kanske godtrogna, ignoranta eller bara alternativintelligenta men det är också allt.
Men det finns ett antal konspirationsteorier där ute som är inte bara idiotiska, de är rakt av farliga. För den som tror på dom och för deras omgivning. Och en av dessa konspirationer är att vacciner inte är en av de största bedrifterna inom vetenskap och hälsa i vår tid. Istället är det ett sätt att förgifta befolkningen och ge barn neurologiska men för livet.
Vi i Sverige har varit någorlunda förskonade från den här typen av rörelse, men alltmer börjar det dyka upp en högljudd minoritet som ständigt dyker upp i kommentarsfält och debattsidor så fort vacciner nämns.
Idag är det dags för oss att kavla upp ärmen, badda axeln med lite desinfektion och bita ihop, för ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt – en rejäl injektion av kunskap kring vacciner, immunitet och alla konspirationsteorier som omger det här ämnet
Mänskligheten har i alla tider försökt sätta stopp för sjukdomar och deras härjningar. Och förhållandevis tidigt fanns det en viss förståelse för att en sorts sjukdom gjorde att personen kunde undkomma andra, värre sorters sjukdomar. Men det var på 1700-talet som vi kom allt närmare förståelse för hur vi kunde skyddas av det vi idag kallar vaccination.
På den här tiden var smittkoppor en fruktad farsot som drog fram över världen. Dödligheten var hög [LJUD: 8 till 20%] och som så ofta med sjukdomar var det barnen som drabbades värst. Och överlevde man smittkopporna var man ofta märkt för livet av ärr från de blåsor som sjukdomen förde med sig.
Det var en brittisk läkare vid namn Edward Jenner som kom att bli den person som tillskrivs upptäckten som kom att skydda mot smittkoppor. Jenner hade märkt att mjölkerskor ofta smittades med kokoppor, en mycket mildare sjukdom jämfört med smittkoppor. Så, Jenner drog slutsatsen att om en person utsätts för kokoppor kommer denne att, peppar peppar, vara skyddad mot smittkoppor framöver.
Allt var på plats och det återstod bara att testa principen och det får bli trädgårdsmästarens åttaåriga son som blir testobjektet. Jenner tar sårvätska från en kokoppsblåsa och rispar in i huden på pojken, som blir sjuk i kokoppor men efter en kort period av feber repar han sig. Nu kommer sanningens minut, för Jenner testar om pojken nu är immun mot smittkoppor… [LJUD: TICK TOCK TICK] och det funkar, pojken blir inte sjuk i smittkoppor och Jenner blir den som tillskrivs ha genomfört den första vaccinationen samt lagt grunden för modern vaccinering.
Och när 1800-talet står för dörren har Jenners rapport i ämnet spritts över Europa och vaccinationer med Jenners metod pågick i bland annat USA. Men ju större vinsten staten såg med att vaccinera sina invånare, desto mer motstånd kom från de grupper av invånare som ansåg att staten inte kunde tvinga någon till något, oavsett hur stor hälsovinsten var. Och det här kommer, tyvärr, att gå igen…
Just vaccinet mot smittkoppor är inte bara en framgångssaga på grund av att det var den första vaccinationen. Det är också startskottet för utrotandet av smittkoppor, den första och hittills enda sjukdomen på jorden som vi människor genom läkemedel fått att försvinna.
Tack och lov har Sverige en inte alltför stark eller högljudd antivaccin-rörelse, barnvaccinationsprogrammet till exempel har aldrig haft så god täckning som nu till exempel. Men titt som tätt så tar media upp vaccinfrågan utifrån ett tyckandeperspektiv, som om dess effektivitet och funktion skulle handla om vad till exempel en lekman tycker jämfört med en utbildad forskare.
Som här, i SVT Debatt där ett antal antivaccinaktivister bjöds in för att ge sin syn på saken:
[LJUD: Citat från Debatt]
Liksom med andra konspirationsteorier finns det en uppsjö av trosföreställningar och idéer där ute, och det skulle varken vara värd er eller min tid att gå igenom dom alla. Men jag tänkte försöka ge en grundläggande bild av vad den här rörelsen står för och deras tankebanor.
Och för att kunna göra det kommer vi behöva gå via nutidshistorien, via ett rapporteringssystem till rörelsens grundgestalter och slutligen, dagens läge.
Så, vi sparkar igång det hela med en nutidshistorisk genomgång av den MODERNA antivaccinationsrörelsen.
… Och vi börjar 1998, på en presskonferens på Royal Free Hospital i London, England.
Den brittiske läkaren Andrew Wakefield presenterar, tillsammans med ett forskarteam, en revolutionerande upptäckt. I deras studie tycks de kunna påvisa att MPR-vaccinet, alltså det vaccin som ska skydda mot mässlingen, påssjuka och röda hund, kan ge upphov till autism hos småbarn.
Eller rättare sagt, studien sa att man hittat en koppling mellan gastrointestinala sjukdomar, neurologiska störningar hos spädbarn och miljöfaktorer. Men i det material som delades ut vid presskonferensen och de uttalanden som Andrew Wakefield gör lämnar ingen tvekan om budskapet…
[LJUD: Wakefields prat, nyhetsinslag]
Och budskapet är tydlig; MPR-vaccinet kan alltså ligga bakom autism hos spädbarn. Det dröjer inte länge förrän sprids långt utanför England och nyblivna föräldrar börjar ställa sig frågan om vad de vågar utsätta sina barn för.
Den här rädslan sitter i länge, trots att flera studier snart publiceras som helt motbevisar Wakefields påstående. Det finns INGEN koppling mellan autism och vaccin. England och Wales påverkas hårdast av den här skepsisen och antalet mässlingsfall skjuter i höjden när vaccintäckningen börjar vackla.
2004 avslöjar så en journalist att Andrew Wakefield haft ett ekonomiskt intresse i den här affären. Innan studien publicerats hade han tagit emot 55 000 pund för att försöka ta fram bevis mot vaccintillverkare, bevis som skulle visa att barn skadats av MPR-vaccin. Och än mer talande; flera av familjerna som var med i Wakefields studie var också delaktiga i en rättsprocess mot vaccinföretagen.
Det ska visa sig att Wakefield tagit emot mer än totalt 400 000 pund för att ta fram material som så att säga bevisar MPR-vaccinets farlighet.
Bevisen hopar sig mot studien, och 2004, i samband med avslöjandet, drar 10 av 12 medförfattare tillbaka sitt stöd för studiens slutsats. Och 2010 drar The Lancet, den publicerande tidningen, helt tillbaka studien och chefredaktören säger att artikeln, ja den aldrig skulle ha publicerats.
Men trots att den här studien visade sig vara HELT utan grund och trots att Wakefield blev fråntagen sin läkarlegitimation av brittiska myndigheter 2010 florerar fortfarande det här ryktet, att vacciner i gemen skulle på något sätt kunna kopplas till autism. Och Wakefield, ja han har blivit en galjonsfigur för antivaccinationsrörelsen, en martyr som krossades av den mäktiga läkemedelsindustrin. Att han själv försökte patentera ett alternativt vaccin till MPR-vaccinet talas det däremot tyst om.
Men det är i USA som grunden läggs för en livskraftig antivaccinationsrörelse under 2000-talet, med bland andra fotomodellen och skådespelerskan Jenny McCarthy och hennes dåvarande partner, skådespelaren Jim Carrey, på barrikaden. Födan för rörelsen kom från Wakefields studie, något som ledde till en mytbildning att det var konserveringsmedel som användes i en del vaccin, tiomersal (eller thimerosal på engelska) som låg bakom stigande siffror av autismspektradiagnoser. Det spelade ingen roll att ämnet snabbt bröts ned ocg fördes ur kroppen. Inte heller att studie på studie visade att antalet fall av dem här diagnosen inte ökat, däremot har kunskapen och kriterierna för att STÄLLA diagnoser förändrats och förfinats.
Amerikanska myndigheter plockade bort tiomersal från vaccinerna runt millenieskiftet, inte för att det var farligt utan delvis som en eftergift till oroliga föräldrar och för att det fanns andra, likvärdiga medel. Men det här hindrade inte antivaccinationsrörelsen, istället flyttade man målstolparna. Nu hette det att det kanske var andra ingredienser i vaccinet som var farliga och så fick barnen vaccindoserna alldeles för tätt inpå varandra. Bortförklaringarna var många, men rörelsen kunde fortfarande inte visa på något som helst samband mellan vaccin och skador på barn.
Detta tills VAERS, som står för [LJUD: Vaccine Adverse Effect Reporting System] kom in i bilden. Och det här systemet är precis vad det låter som, ett system för att rapportera biverkan och händelser efter vaccinering. Och det kan göras av vem som helst. Låt mig säga det igen: vem som helst kan rapportera in i det här verktyget.
När systemet fick en portal och la ut sin databas på nätet fick plötsligt antivaccinationsrörelse svart på vitt att massor med barn och vuxna skadades av vaccin. Det spelar ingen roll att det är ett verktyg för självrapportering och att man uppmanas rapportera in i verktyget oavsett vad som skett, så länge det hänt efter vaccinering kan du lika gärna rapportera en bilolycka med personskador. Det är därför som en representant för antivaccinationsrörelsen kan sitta i svensk TV och påstå saker som [LJUD: Linda Karlström, skadade av vaccin i USA]
Det var på grund av allt detta som en forskare rapporterade att han efter vaccinering långsamt förvandlades, han blev grön, växte i storlek och styrka samt blev tvärförbannad. Han hade helt enkelt förvandlats till Hulken av vaccinet. Och rapporten, japp den togs in i systemet.
Syftet var att påvisa att enskilda rapporter är opålitliga, istället är det här systemet till för att göra studier på befolkningsnivå. Genom statistiska verktyg kan man se om det finns en verklig skaderisk med en viss typ av vaccin. Men enskilda fall är meningslösa att använda som exempel.
Låt oss ta ett litet avbrott i alla påhitt från den här rörelsen och diskutera hur det här med vacciner fungerar och varför de är bra inte bara för dig som enskild person utan för samhället.
Immunförsvaret är vår kropps sätt att hantera invaderande smittämnen i form av bakterier, virus, parasiter eller svamp. Och har vi väl haft en sjukdom känner immunförsvaret igen den här smittan och kan hantera den mer effektivt nästa gång. På det här sätt slipper vi bli sjuka i samma sjukdom vi hade tidigare. Genom att vi vaccineras mot sjukdomar så får vi den här immuniteten utan att bli sjuka.
Vid vaccinering får kroppen ett antigen, ett helt smittämne eller delar av det, så att immunförsvaret reagera mot det. Den här reaktionen innebär att immunförsvaret producerar antikroppar och immunförsvarsceller mot smittämnet. Så, nästa gång sjukdomen dyker upp har immunförsvaret möjlighet att direkt bekämpa smittan utan att vi blir sjuka.
Har tillräckligt många personer i en befolkning vaccinerats mot en smitta kan man uppnå det som kallas flockimmunitet. Det innebär att smittan aldrig får fotfäste i befolkningen och inte heller kan spridas. Den här principen, ja det är en av de viktigare skydden för de som inte kan vaccineras, som spädbarn eller till exempel de som genomgår cellgiftsbehandling.
Men det här gäller också åt andra hållet, om vaccinationsgraden sjunker försvinner också till slut flockimmuniteten, vilket resulterar i att trots ett stort antal i befolkningen är skyddade med vaccin kan smittan ändå få fotfäste. Och var gränsen går för flockimmunitet beror helt på hur smittsam sjukdomen man vill skydda sig mot är. För till exempel mässlingen behöver befolkningen vara väldigt väl skyddad, över 90%.
Precis som med övriga konspirationsteorier så är titlar oerhört viktiga inom antivaccinationsrörelsen. Det vill säga; de titlar som håller med om den egna rörelsens villfarelser. Bonuspoäng blir det om personen har en läkartitel eller har jobbat inom läkemedelsforskning, men det är inte ett krav.
Det är till exempel därför som de stora namnen i USA inte är en enig läkarkår utan kändisar som Jim Carrey, Jenny McCarthy och Rob Schneider. Och ett av de större aktivistnamnen, på global basis, är en kvinna vid namn Viera Scheibner.
Scheibner kan förvisso titulera sig doktor, men det är titel som hör hemma inom geologi, inte vård eller läkemedel. Men det har inte hindrat den här rörelsen från att lyfta fram henne som en av sin största stjärnor.
Och detta mot en enad läkar- och forskarkår som tillsammans har en enorm erfarenhet och mängd studier som inte bara visar på vacciners effektivitet utan också att sjukdomar som mässlingen, röda hund och kikhosta både skadar och dödar om de får härja fritt.
Men precis som med andra konspirationsämnen spelar inte så att säga motståndarsidans, alltså den verklighetsbaserad sidan i det här fallet, och deras kompetens någon som helst roll. Så fort argument FÖR vaccin läggs fram av en publik figur är denne naturligtvis köpt av läkemedelsbolagen, oavsett hur orimlig den anklagelsen är.
Precis som med andra konspirationsidéer finns det ett inneboende vapen för antivaccinationsrörelsen. Det är det faktum att de kan komma med en enorm mängd påståenden på kort tid och den som möter dom behöver lägga ner abnormt mycket tid på varje enskilt påstående.
Låt mig spela upp ett exempel från det tidigare nämnda SVT Debatt, där två representanter för antivaccinationsrörelsen i Sverige deltog.
[LJUD: Linda Karlström]” Jag vill understryka att under de senaste 10 åren är det 108 barn i USA som har dött pga MPR-vacciner”
Hur lång tid var det där? Fem-sex sekunder? Och för att ta fram konkreta bevis mot det här behöver jag [LJUD: tangentbordsknappande, gnölande, klickande] surfa, leta och skriva ned saker under närmare fjorton minuter. Det säger sig självt att för varje sekunds påstående måste jag spendera mer än två minuter för att hitta notpåståenden.
Och det här också här som vi rör vid rörelsens kanske starkaste kort. För deras berättelse är inte en om en befolkning eller en population, utan det handlar om individer, varje gång. Och det spelar ingen roll hur många liv som potentiellt sett räddas, för varje sådant argument kan mötas med “men är det värt dessa skador” och så hänvisar man till någon som anser sig vara skadad av vaccinet.
Vilket för oss in på nästa ämne, som är väldigt starkt förknippat med Sverige. Vaccinskador, riktiga och påstådda.
Och för oss i Sverige har vi tyvärr en stark koppling till skador från vaccin på grund av Pandemrix. Det vill säga svininfluensavaccinet som ledde till att över 300 ungdomar och unga vuxna drabbades av narkolepsi. Fortfarande, sex år senare, vet man inte fullt ut vad som orsakade den här reaktionen eller vad som utlöste den. Det finns misstankar om att protein i smittämnet skulle vara boven i dramat, men det är inte fastställt.
Den krassa verkligheten är att den här biverkan från vaccinet hade varit i stort sett omöjlig att upptäcka i test, för att det skulle upptäckas skulle man behöva göra en massvaccination på samma skala som nu skedde.
Den här osäkerheten som bristen på svar kring Pandemrix lett till har tagits som ytterligare ett argument mot vaccin för vissa. Ta till exempel vaccinet mot HPV, Gardasil.
HPV är en sorts virus som orsakar cellförändringar på bland annat livmoderhalsen och är ett förstadie till cancer. Genom att vaccinera kan man till en hög grad sätta stopp för den utveckligen i cellerna. Kort sagt: ett vaccin mot vissa former av cancer.
Men det här vaccinet har ett imageproblem: det sprids via sexuell kontakt. Och givet att vaccinet ska tas innan man har den första sexuella kontakten innebär det att flickor i 12-årsåldern får vaccinet idag.
Dom här två faktorerna, Pandemrix samt ungas sexliv, har lett till att Gardasil betraktas med misstänksamhet, så till den grad att aktivistgrupper sätter upp flygblad på skolor, ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Budskapet är återigen att läkemedelsbolagen tvingat in ett farligt och verkningslöst vaccin. Orsaken skulle vara… Ja, här är er gissning lika god som min. Man får väl anta att det är den gamla slagdängan “tjäna pengar” som används som grundorsak.
Men vaccinet är säkert och effektivt, med över 170 miljoner doser världen över och inga allvarliga biverkningar konstaterade är det en viktig del att sätta stopp för spridningen av den här typen av virus.
Det här programmet skulle kunna göras hur långt som helst och gå hur djupt som helst på detaljnivån i den djungel som är vaccinkonspirationstro.
Vi skulle kunna prata om den tro som finns att eftersom amishfolkgruppen i USA inte vaccinerar sina barn så finns inte autism där. [LJUD: Spoiler!] Visst finns det autism där, det finns till och med speciella kliniker för barn med autism i amishstäder.
Vi skulle kunna diskutera de fall där unga kvinnor har varit drabbade av någon åkomma, och i sällsynta fall till och med dött, strax efter vaccinering med Gardasil. Och där har föräldrarna pekat på vaccinet som boven. [LJUD: Spoiler!] Bara för att något sker efter en annan händelse betyder det inte att de två är sammankopplade. Dödsfallet efter vaccinering med Gardasil till exempel var en flicka som visade sig ha långt gången bröstcancer.
Jag menar att exemplen är så extremt många på hur den här rörelsen resonerar. Och tyvärr har de fått delar av media att tro att vetenskap handlar om två sidor som har lika eller lite olika rätt, beroende på hur man argumenterar.
Självklart fungerar det inte så. Vetenskap är inte att tycka, det handlar om att testa hypoteser som sen blir teorier som sen testas med och mot andra teorier och sen blir någon form av konsensus. Och för vaccin är den vetenskapliga konsensusen oerhört stark; det är ett fantastiskt verktyg för att skydda våra barn och oss själva från lidande, skador och dödsfall.
Kom ihåg: bara för att man är en hejare på att skriva blogginlägg och googla blir man inte en expert på vaccin. I vetenskapliga frågor ska man verkligen undersöka vad konsensus är inom forskarvärlden och i frågan om vaccin råder ingen som helst tvekan…
Och slutligen, låt mig få svinga mitt patos en sista gång. För det här är en fråga som av olika anledningar ligger mig varmt om hjärtat. Det handlar inte bara om barns hälsa och, i värsta fall, liv. Det handlar om VÅR hälsa och faktist, på ett högre plan, hur vi hanterar och bemöter den här typen av frågor och attityder.
För när människor som säger sig vara för vaccin men samtidigt hävdar att lite mässling inte skadar så är de egentligen inte baraantivaccin utan direkt skadliga för sin omgivning.
När människor säger att det inte spelar någon roll att just DERAS barn är ovaccinerat är de inte bara skadliga, de är egoistiska.
Det här ljudet, ja det är hostningarna hos ett spädbarn som var för nyfött för att kunna vaccineras mot kikhosta. Tyvärr visade det sig att föräldrarna bodde i ett område med låg vaccinationstäckning och därmed smittades deras barn. Kort efter det här klippet filmades avled barnet.
Det är på grund av den här typen av händelser och inställningar som det här programmet behövde spelas in och nästan TRYCKA upp infon i era öron. För det här tänket MÅSTE sätta sig, att vetenskaplig konsensus och flockimmunitet väger oändligt mycket tyngre än några människors idoga googlande på nätet.

4 reaktioner på ”Avsnitt 14 – Vacciner och antivaccination

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s