Avsnitt 17 – Mobiler, trådlösa nätverk och cancer

I det här avsnittet: Går verkligen större delen av mänskligheten runt just nu och pressar en apparat mot huvudet som orsakar cancer? Jag går igenom den strålning som mobiltelefoner och trådlösa nätverk sänder och varför det är orealistiskt att den skulle vara farlig. Är det skillnad på radioaktiv strålning och mobilstrålning? På värmestrålning och mobilstrålning? Och var går gränsen när det börjar bli farligt?

Dessutom berättar jag om mobilens historia och blir lite lagom porrig med den trådlösa nätverksstandarden. Allt detta och mycket mer i avsnitt sjutton av Kvalificerat Hemligt.

Musik i programmet:

Podington Bear – Flutterbee (länk)

Podington Bear – Good Times (länk)

Christ Zabriskie – A New day in a new sector (länk)

Webbsidor:

Avsnittsanteckningar

Kvalificerat Hemligt 17: Strålning, mobiler och nätverk

För många är idag den smarta mobiltelefonen deras käraste ägodel, där större delen av livet ryms, dess närvaro har blivit så transparent att vi inte ens tänker på telefonens centrala roll i livet. Den är med oss när vi behöver hitta någonstans att äta, när vi ska ta bilder på semestern, videosamtalar med kompisar på andra sidan världen, till och med när vi sover.
Och oavsett när du är hemma eller ute och rör på dig så kommunicerar telefonen genom radiovågor med trådlösa nätverk eller mobilmaster. Inget konstigt för de flesta, men det finns en oro bland en hel del personer att de här radiovågorna skulle vara mer eller mindre skadliga för oss människor.
Och vad värre är, telefonernas skadliga inverkan skulle döljas av mäktiga industriintressen tillsammans med vården och myndigheters hjälp. Ju bättre täckning mobilnäten får, desto större blir problemen för de som känner av mobilstrålningen. Åtminstone enligt dem själva.
I Sverige har fokus i den här frågan, om strålning och elektronik, länge legat på de så kallade elöverkänsliga, men allt eftersom samhället förändras, och alternativrörelsen med den, så har det sprungit upp intressegrupperingar som försöker driva agendan att strålning från mobiler och trådlösa nätverk är livsfarligt och något måste göras.
Se nu till att ladda ned instruktioner för hur du bygger en Faradaysbur för i dagens avsnitt av Kvalificerat Hemligt, ja då ska vi prata om det här med strålning från mobiler och nätverk och om det finns någon grund för att det skulle vara skadligt SAMT om det verkligen är så att mobiltillverkarna är inblandade i en konspiration.
Tänk dig att du är ute och går på en strandpromenad på semestern. Det är riktigt varmt, solen står högt på himlen och du känner hur svetten lackar. Du passerar ett matstånd och trots värmen i luften känner du hettan från grillen som matståndet kör med. Telefonen plingar till och det visar sig att du fått ett textmeddelande. Långsamt går du iväg medan du drar på dig solbrillorna mot den strålande solen och funderar på om inte det där med mobilstrålning ändå är lite farligt…
Vad var poängen med den här pedagogiska scenen, som tagen från Utbildningsradion? Jo, som ni redan gissat har jag tagit upp ett antal exempel på hur du utsätts för strålning utan att tänka på det. Solens strålar, både det synliga ljuset och UV-ljuset, värmen från grillen samt telefonens radiosignal och till och med det vi kallar för bakgrundsstrålning är alla former av strålning.
Men vad är då strålning? Jo, det definieras som överföring av energi, antingen genom elektromagnetisk, partikel- eller graviationsstrålning. Och när vi diskuterar mobiltelefoner eller trådlösa nätverk, vilket är avsnittets tema, så är det elektromagnetisk strålning vi fokuserar på.
När man pratar om strålning så är det ju vågor det handlar om som klassificeras med frekvens och våglängd. Frekvens för elektromagnetisk strålning är antalet vågrörelser per sekund. Och en vågrörelse är alltså från topp via dal till topp igen [LJUD: Flöjtljudet].
Våglängderna är avståndet mellan två toppar, eller egentligen mellan repeterande delar i ett vågmönster, för det behöver inte vara toppar eller dalar man mäter mellan. Hur som helst, avståndet mellan säg två toppar rör sig från storheter som röntgen- och gammastrålning som är nere på decimalnivå inom nanometerskalan [Ljud: JÄTTELITET] via synligt ljus på hundratals nanometer till radiovågor som kan vara kilometerlånga [Ljud: JÄTTESTORT], från till exempel topp till topp.
Är alla på banan med vad som är elektromagnetisk strålning och hur man klassificerar den? Bra, för det är dags programmets första historielektion. Den om mobiltelefonens tillkomst…
Även om det fanns försök under 1920- och 30-talet med mobila telefoner så var de knappt värda namnet. Stora, energikrävande och i ett system som bara kunde hantera enskilda samtal åt gången.
I USA tog Bell Labs fram ett system för mobiltelefoner som hade sin premiär i juni 1946 och 1949 hade systemet premiär under AT&Ts flagg under förkortningen MTS, Mobile Telephone Service. 100 städer och motorvägssträckor täcktes in av det här systemet, och ville man ringa så fick man prata med en telefonist på ena änden som såg till att koppla dig rätt.
Systemet var klumpigt och extremt begränsat, endast tre samtal åt gången gick att utföra vid en given plats. Det här ledde till att systemet utökades med flera parallella samtal, men fortfarande tekniskt begränsat.
Sverige var inte sämre, 1956 lanserades MTA (Mobiltelefonsystem A) av Televerket i Stockholm och Göteborg. Telefonenheten var ungefär lika stor och tung som sin amerikanska motsvarighet, men här kunde telefonägaren ringa direkt utan att gå via en telefonist. 1962 kom så MTB (Mobiltelefonsystem B) varpå Malmö inkluderades.
1979 kom så det första automatiska, analoga mobila telefonnätverket och det var Japan som var först ut med den här tekniska lösningen, strax följt av de nordiska länderna i början av 80-talet. Fortfarande var telefonerna klumpiga, med dålig batterilivslängd och med svagheter som att telefonsamtalen inte var krypterade och var lätta att avlyssna.
I början av nittiotalet kom den andra generationens mobiltelefoni, i Europa kallades den för GSM och i USA för CDMA. Nu jobbade systemen med digitala signaler, vi kunde skicka textmeddelanden mellan telefoner och samtalen blev svårare att avlyssna. Nu blev telefonerna också allt mindre och kunde användas längre tack vare att mindre energi användes av telefonens radiosändare.
Det var nu som mobilerna började användas för andra saker än att ringa och skicka meddelanden, tack vare möjligheten att överföra data i mobiltelefonsystemet. Till en början var hastigheten inte alltför snabb men genom införandet av 3G och dagens standard, 4G, så ökade hastigheten allt mer.
Från att så att säga -bara- varit en telefon med påhängd sms-möjlighet har telefonerna idag blivit en konstant närvarande ledsagare, som ständigt är uppkopplad och redo att tillhandahålla samtal, video, nyheter, sociala medier och allt det vi tidigare gjorde vid datorn.
Den här ständiga uppkopplingen och den utbyggnad av mobiltelefonnätet har gjort en del människor allt mer övertygade om att problem och sjukdomar som folks dras med kan direkt kopplas till mobiltelefonens strålning.
Deras förklaringsmodell ser ut ungefär så här: Mobiler och andra trådlösa enheter, som surfplattor och datorer, skickar ut elektromagnetisk strålning. Den här strålning är mycket farligare än vad myndigheter påstår och ligger bakom en explosionsartad ökning av cancer, både i hjärnan och övriga kroppen. Dessutom påverkas nervsystemet, framför allt hos barn, av denna strålning.
Allt från nedstämdhet, yrsel, sömnsvårigheter till tinnitus och hudutslag kan kopplas till trådlös teknik. Och vad värre är: tillverkarna av den här typen av teknik vet om det, men har på olika sätt förvillat myndigheter, släppt falska studier och till och med dödat för hålla den här informationen hemlig.
Som stöd för detta visar man bland annat upp WHOs rapport om mobilers strålning samt bland annat svenska forskare som står på samma sida som de som tror att mobiler är skadliga.
Och det här låter ju både obehagligt och rätt så trovärdigt. WHO, forskare runt om i världen, strålning…
Men som i så många andra fall med alternativtro och konspirationsteorier så stämmer varken slutsatserna eller underlaget man grundar sig på. Istället väljer man, som så ofta tidigare, att luta sig mot det som stödjer den egna uppfattning och bortser från invändningar och hur fysik och fysiologi fungerar.
Låt oss börja med det största och tyngsta argumentet som den här antirörelsen framför: att strålningen från mobiler skulle vara farlig. Stämmer det?
Strålningen från mobiltelefoner befinner sig inom spektrat för radiovågor och beroende på vilken generation på mobilsystem som diskuteras så är det lite olika områden. Men man kan lite förenklat säga att mobilerna sänder på en frekvens mellan 450 MHz upp till 2.6 GHz.
Frekvensen, alltså hur ofta vågorna går upp och ned [LJUD: Flöjt som spelar upp och ned], är av intresse då den också berättar hur mycket energi som strålningen bär med sig, alltså möjligheten att slå ut elektroner ur atomkärnor och i förlängningen skada DNA hos levande organismer. Strålning med sådant energiinnehåll kallas för joniserande strålning.
Den typen av skador på DNAt kan leda till cellskador och skador på organ i kroppen samt cancer i olika former.
Extremt förenklat kan man säga att joniserande strålning fungerar så här, tänk dig att du står vid ett biljardbord och på bordet ligger ett antal biljardbollar, som i det här fallet får representera elektroner. Du försöker få en eller flera biljardbollar att flytta på sig genom att upprepade gånger rulla en pingisboll mot bollarna. Inget händer och inget kommer att hända, hur mycket du än försöker.
Tänk dig nu att du tar fram en hagelbössa och siktar på biljardbollarna och trycker av [LJUD: PANG]. DÄR har du joniserande strålning.
Skillnad i energimängd är så abnormt stor att det handlar joniserande strålning är 10 000-tals gånger mer energirik än strålning från en mobiltelefon. En mer rättvisande, och populärkulturellt riktig, liknelse kanske vore att Luke Skywalker i Star Wars fajtas mot Darth Vaders lasersvärd med en ficklampa… [LJUD: Ljussabel-woosh]
Och det är egentligen här det BORDE ta slut, för det finns ingen förklaringsmodell som kan hoppa från att mobiltelefoners strålning inte har energimängden till att slå sönder DNA till att DNAt slås sönder och, på lång sikt, cancer riskerar att uppstå. Det är samma sak som att du rullar iväg pingisbollen på biljardbordet och plötsligt så slås biljardbollarna iväg. [LJUD: BILJARDBOLLAR RULLAR]. Samtidigt bör man vara ödmjuk nog att tillstå att det kan finnas en okänd mekanism som gör att celler kan skadas av mobilstrålning. Men det innebär också att vi då behöver göra om en hel del av fysiken bakom strålning och andra berörda områden.
Men att mekanismen för att skada celler inte är på plats hindrar inte debatten över huvud taget. Istället så uppstår det ständiga diskussioner om exakt HUR farlig strålningen är, inte OM, och hur vi kan skydda oss. Rapport på rapport uppmärksammas i media, trots att dessa rapporter innehåller en hel del konstigheter samt får utstå hård kritik. Låt oss ta två exempel, som ofta används av mobilens belackare: WHOs klassificering av mobilstrålning och den så kallade Interphone-studien.
Under WHO finns det ett utskott med namnet International Agency for Research on Cancer som är WHOs expertorgan inom cancer. I maj 2011 publicerade man ett pressmeddelande där man meddelade att mobilstrålning hade klassats som kategori 2B. Denna kategori definieras som “möjligen cancerframkallande för människor”. Internet… exploderade.
Men få tog sig tiden att titta på listan över vilka ämnen som ingår i kategori 2B. För här återfinns förvisso en del ämnen som låter misstänksamma, men här finns också aloe vera, ginko baloba, talkpuder. inlagda grönsaker och kaffe. Och mig veterligen finns det ingen organisation som pratar om Big Aloe Vera eller som undrar vilka Big Pickles betalar för att undanhålla fakta.
Nåväl, beslutet att lägga till mobilstrålning till kategorin var i sig ett kontroversiellt beslut som flera tunga organ ställde sig kritiska till, bland annat Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks som sorterar under Europeiska kommissionen. Den kommittén konstaterade att genom tre olika bevisvägar hade man inga indikationer på att mobilstrålning skulle öka cancerrisken hos människor.
När det kommer till Interphone-studien, som utfördes av WHOs tidigare omnämnda kommitté, så var det en stor rapport som släpptes 2010 som sade sig visa att mobiler troligen inte orsakade cancer MEN att storbrukare av mobiltelefoner tycktes ha en ökad risk för olika former av hjärntumörer. Detta har tagits som intäkt från strålningsrädda för att mobiler ÄR farliga och att något borde göras. Men som vanligt plockar man russinen ur kakan utan att ställa några kritiska frågor.
Som att, ja, enligt studien tycktes extrembrukare av telefonen ha en ordentligt höjd risk för hjärntumörer [LJUD: 40%], men samtidigt tycktes studien visa på att normalbrukare av mobiltelefoner hade en SÄNKT risk för hjärntumörer [LJUD: MINUS 20%]. Så, ska vi dra slutsatsen att mobilstrålning skyddar brukaren mot cancer? Nej, naturligtvis inte. Istället handlar det om problem med att mäta användande på populationsnivå.
Till exempel konstaterar kritiker av studien att självskattning är ett väldigt trubbigt instrument, så till den milda grad att en del av de som använde telefonen mest skulle ha pratat konstant 12 timmar per dag. Dessutom är det en utmaning att få till en motsvarande, ekvivalent kontrollgrupp i dessa typer av försök som liknar telefonanvändarna på alla sätt FÖRUTOM att de inte använde mobiltelefon.
Det finns alltid en osäkerhet inbyggt i den här typen av bevisläge, det vill säga att påvisa ett fenomens ofarlighet. Det gör sig inte, däremot – ju längre tiden går och vi fortfarande inte har sett negativa effekter av mobiltelefoner på befolkningen så kan man säga att med stor säkerhet orsakar inte mobilers strålning cancer hos brukarna.
För även om vi inte kan säga med säkerhet att det INTE finns en okänd, biologisk koppling mellan strålningen och celler så kan vi titta på förekomsten av cancer, till exempel hjärntumörer, och se om den har ökat i takt med användandet av mobiltelefoner. Och det finns studier från runt om i världen, bland annat Sverige, som visar att sen mobiltelefonen blev tillgänglig för allmänheten så har fallen i stort sett legat på exakt samma nivå som innan införandet.
Men som med alla bra konspirationsteorier så ska man inte tro vetenskapen när den säger emot tron, bara när den håller med.
I takt med att våra handhållna enheter, som mobiler och surfplattor, utvecklas så har också spridningen av trådlösa nätverk, wifi, ökat rejält. Och i och med detta har också antimobil-rörelsen fått ett nytt mål att sikta in sig på. För plötsligt kan ju alla former av sjukdomar och vardaglig angst kopplas till det trådlösa nätverket. Mår du dåligt så är det, hey presto, nätverksstrålningens fel.
När dök trådlösa nätverk, eller wifi som det också kallas, upp på kartan för allmänheten då? Jo, 1999 introducerades standarden, även om industrin använt liknande trådlösa system sen början av 90-talet. Och liksom med mobiltelefonen har utvecklingen gått otroligt fort. Från att ha klarat av hastigheter som inte anses civiliserad med dagens mått mätt är vi nu uppe i hastigheter som matchar och ibland överträffar hastigheten i uppkopplingen ut mot nätet.
Många har under åren trott att ordet wi-fi står för “wireless fidelity”, alltså en anspelning på ljudvärldens hi-fi. Men sanningen är att ordet inte är en förkortning av något. Istället handlade det om att industrigruppen bakom standarden för trådlösa nätverk ville ha något lite sexigare och mer gångbart än namnet på standarden [LJUD: IEEE 802.11b Direct Sequence] + porrmusik].
Idag är våra telefoner, surfplattor, tv-apparater, laptops, spelkonsoler, lås till ytterdörren och till och med kylskåpen trådlöst uppkopplade i hemmet. Dagens standard när det kommer till trådlösa nätverk arbetar främst på 2.4 samt 5 GHz, även om man jobbar på att få fram än snabbare hastigheter med högre frekvens.
Men oavsett vad som är på gång är det för mycket för de som ser trådlösa nätverk som ytterligare en farlig spelare i en redan utsatt miljö. Läser man vad strålning från nätverk påstås orsaka så är det en bred sjukdomsbild som framträder. Allt från huvudvärk, sömnsvårigheter och depression till tinnitus och försämrat immunförsvar samt synrubbningar och påverkan på hormonsystemet.
Problemet med de här teorierna är att trådlösa nätverk sänder med en mycket mindre effekt än vad mobiltelefoner och basstationer gör. Dessutom tenderar trådlös utrustningen att inte hållas mot huvudet, som är fallet med mobiltelefonen. Men återigen spelar det här ingen roll, då man fortfarande inte kan förklara på något sätt hur icke-joniserande strålning med låg effekt skulle kunna påverka våra celler.
Oavsett hur mycket man förklarar detta går det inte att komma förbi det faktum att för många är viss strålning inom exakt samma område farligare än annan strålning inom exakt samma område.
Nu har vi pratat om de prylar vi har hemma som sänder ut strålning som inte är farlig.
Farlig strålning då, det vill säga joniserande, återfinns hos till exempel tandläkaren eller på sjukhus. Det är därför du till exempel får en blyhaklapp när tandläkaren tar en röntgenbild på dina pärlvita tänder.
Men den vanligaste formen av strålning, som är joniserande och som du inte kommer undan finns faktiskt just nu runt omkring dig. Bakgrundsstrålning. Alltså naturlig kosmisk strålning, samt naturlig radioaktivitet från till exempel marken och från byggnadsmaterial i husen vi bor i.
Joniserande strålning mäts i storheten Sievert, som ett mått på skaderisken för människor eller levande organismer som utsatts för joniserande strålning. Till exempel så räknar man med att röntgen hos tandläkaren ger en dos på 0.01 milli-Sievert medan en strålningsdos på 10 Sievert är dödlig i 100% av fallen, alltså en miljon gånger kraftigare än tandläkarröntgen.
En genomsnittssvensk får i sig cirka 3 milli-Sievert per år, via alla tidigare källor samt genom vårdbesök. Dessa doser är alltså långt under vad som över huvud taget skulle kunna tänkas påverka vår hälsa.
Det räcker med att man bara nämner ordet strålning för att folk ska bli lite lätt obekväma och skruva på sig. Men det är egentligen inte så knepigt, eller farligt. Idag har vi en god bild av risker med strålning och den landar främst bland de strålningstyper som är joniserande.
Kritiker till mobiltelefoner och trådlös teknik kan fortfarande inte förklara på ett godtagbart sätt hur lågenergistrålning ska kunna över huvud taget påverka våra celler så till den milda grad att de skadas och riskerar att i förlängningen ge oss cancer. Minns pingisbollen och biljardbollarna. Det kvittar hur många gånger du rullar pingisbollen på biljardbordet, ingen boll kommer att gå ned i korgarna.
Men, säger vän av ordning där ute, var är alla smaskiga konspirationsteorier? Var är CIAs hand närvarande och hur kan det här kopplas till utomjordingar?
Faktum är att strålningsrädda för det mesta håller sig borta från den här typen av tro eller idéer. Det närmsta man kommer är att utmåla mobilbranschen som otroligt mäktig, vilket skulle förklara hur man lyckats hemlighålla mobilstrålningens farlighet under alla år.
Men det finns dom som tror att mobilstrålningen inte bara är hälsofarlig utan även kan användas till klart mörkare syften. Deras tro går ut på att mobilmaster används för att medvetet påverka sinnesstämningen på dom runt omkring eller till och med påverka direkta tankar. När man läser om den här typen av idéer så låter det mer som klassisk förföljelsemani än något annat.
Så till absolut största del är det här inga tankar som strålningsrädda torgför. Det räcker helt enkelt med att inte lita på fysikens lagar och att blanda ihop strålningstyper.
Det finns dock en intressant aspekt av rädslan för strålning och konspirationstron som omgärdar det här området. Det är det faktum att marknaden har en uppsjö av produkter som sägs skydda mot strålning från trådlösa nätverk, mobiler och liknande.
För det finns inte bara skydd som du sätter på mobilen, det finns skärmande kepsar och boxershorts. Det finns väggfärg som sägs skydda mot strålningen, att det sen skulle kosta runt 15 000 att måla en normalstor lägenhet är en annan femma. Det finns skydd som ser ut som myggnät som du kan sätta runt sängen. Ja, listan kan göras mycket längre. Men vi kan konstatera att det här är en bransch som faktiskt tjänar pengar på att sälja skydd mot något som man själva hävdar är farligt. Som så många gånger tidigare med alternativrörelsen är det inte ALLTID fult att tjäna pengar.
Det har blivit dags att sätta mobilen på laddning och avsluta det här avsnittet. Så, vad har vi lärt oss idag? Jo, att strålning kan vara farlig men att det då främst handlar om extremt energirik, joniserande strålning. Det är något som varken mobiler eller trådlösa nätverk sänder ut.
Och för formens skull, visst kan det vara så att det finns en okänd biologisk mekanism som gör att icke-joniserande strålning skulle kunna orsaka skador på våra celler. Men om det finns en sådan mekanism innebär det också att så mycket skulle behöva göras om i fråga om fysikens och biologins lagar, något som vi inte sett skymten av än så länge.
Apropå skymten av… Skulle trådlösa nätverk eller mobiler orsaka cancer borde vi sett en ökning av tumör- och cancerfallen globalt. Något sådant har vi inte sett, varken i Sverige, i norden eller på global skala.
Att påstå att mobiler eller surfplattor skulle ligga bakom sömnlöshet och oro eller annat obehag är inte helt orimligt. Men då ska man ta sig en rejäl funderare över om det inte är rent psykologiska faktorer som ligger bakom obehaget. Och det är på grund av sådana faktorer man kan utöva försiktighetsprincipen med barn och tillgången till mobiler och surfplattor.
Att lägga ned tid och energi på att försöka göra till exempel en skola strålningsfri är inte bara slöseri med allas tid, det är också ett sätt att skrämma barn och föräldrar i onödan för ett icke-existerande problem. Och som alltid; det är oftast vettigt att lyssna på vad vetenskaplig konsensus säger i de här frågorna istället för att förlita sig på slumpmässigt vald intressesida på Facebook.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s